بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1399/12/17 تعداد بازدید: 62
دکتر محمدتقی رمضانی کارشناس درمان شبکه بهداشت آمل از بخش های بیمارستان امام علی ع بازدید کردند. 99/12/16
دکتر محمدتقی رمضانی کارشناس درمان شبکه بهداشت آمل از بخش های بیمارستان امام علی ع بازدید کردند. 99/12/16

دکتر محمدتقی رمضانی کارشناس درمان شبکه بهداشت آمل از بخش های بیمارستان امام علی ع بازدید کردند. 99/12/16

دکتر محمدتقی رمضانی کارشناس درمان شبکه بهداشت آمل از بخش های بیمارستان امام علی ع بازدید کردند. 99/12/16
Powered by DorsaPortal