بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
br ENGLISH
عفونت بيمارستاني

 

علايم عفونتهاي بيمارستاني

 

بيمار عزيز : عفونتهاي بيمارستاني از جمله مواردي است كه حتما بعد از مشاهده علائم آن براي درمان بايد به پزشك مراجعه نماييد :

1-    علائم و نشانه هاي عفونت زخم شامل :

( تب ، قرمزشدن لبه هاي زخم ، تورم ، ترشح غليظ ، چركي و يا خوني ، بوي ناخوشايند ، افزايش مقدار ترشح و درد ) را بايد سريعا گزارش نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-    علائم و نشانه هاي عفونت ادراري شامل :

( تب ، تكرر ادرار ، سوزش ادراري ، درد پهلوها ، احتباس ادراري ، كاهش ميزان حجم ادرار ، چرك در ادرار ، فوريت ادراري  ) را بايد سريعا گزارش نمود.

3-    علائم و نشانه هاي عفونت تنفسي شامل :

( تب ، افزايش ميزان ترشحات تنفسي ، خلط چركي ، تنگي نفس ، سرفه ، خس خس سينه ) را بايد سريعا گزارش نمود.

4-    علائم و نشانه هاي عفونت خون شامل :

 ( تب ، لرز ، كاهش فشار خون ، كاهش ادرار ) را بايد سريعا گزارش نمود.Text Box:
       بيمار عزيز : عفونتهاي بيمارستاني از جمله مواردي است كه حتما بعد از مشاهده علائم آن براي درمان بايد به پزشك مراجعه نماييد :
       1-	علائم و نشانه هاي عفونت زخم شامل :
       ( تب ، قرمزشدن لبه هاي زخم ، تورم ، ترشح غليظ ، چركي و يا خوني ، بوي ناخوشايند ، افزايش مقدار ترشح و درد ) را بايد سريعا گزارش نمود.
       2-	علائم و نشانه هاي عفونت ادراري شامل :
       ( تب ، تكرر ادرار ، سوزش ادراري ، درد پهلوها ، احتباس ادراري ، كاهش ميزان حجم ادرار ، چرك در ادرار ، فوريت ادراري ) را بايد سريعا گزارش نمود.
       3-	علائم و نشانه هاي عفونت تنفسي شامل :
       ( تب ، افزايش ميزان ترشحات تنفسي ، خلط چركي ، تنگي نفس ، سرفه ، خس خس سينه ) را بايد سريعا گزارش نمود.
       4-	علائم و نشانه هاي عفونت خون شامل :
       ( تب ، لرز ، كاهش فشار خون ، كاهش ادرار ) را بايد سريعا گزارش نمود.

Text Box:
       بيمار عزيز : عفونتهاي بيمارستاني از جمله مواردي است كه حتما بعد از مشاهده علائم آن براي درمان بايد به پزشك مراجعه نماييد :
       1-	علائم و نشانه هاي عفونت زخم شامل :
       ( تب ، قرمزشدن لبه هاي زخم ، تورم ، ترشح غليظ ، چركي و يا خوني ، بوي ناخوشايند ، افزايش مقدار ترشح و درد ) را بايد سريعا گزارش نمود.
       2-	علائم و نشانه هاي عفونت ادراري شامل :
       ( تب ، تكرر ادرار ، سوزش ادراري ، درد پهلوها ، احتباس ادراري ، كاهش ميزان حجم ادرار ، چرك در ادرار ، فوريت ادراري ) را بايد سريعا گزارش نمود.
       3-	علائم و نشانه هاي عفونت تنفسي شامل :
       ( تب ، افزايش ميزان ترشحات تنفسي ، خلط چركي ، تنگي نفس ، سرفه ، خس خس سينه ) را بايد سريعا گزارش نمود.
       4-	علائم و نشانه هاي عفونت خون شامل :
       ( تب ، لرز ، كاهش فشار خون ، كاهش ادرار ) را بايد سريعا گزارش نمود.

 

 
 
 
 
صفحه اصلي

 

1397/10/28
Powered by DorsaPortal