بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
br ENGLISH
تب كنگو

 

Description: C:\Documents and Settings\EmamAli\My Documents\My Pictures\cchftick_0_74447.jpg

 

 

v      از بيماري هاي ويروسي مشترك بين انسان و دام است كه بار اول در كريمه روسيه در سال1944 ومجددا در سال 1969 در كنگو شناسايي شد.

v      يك بيماري تب دار حاد كه توسط كنه منتقل مي شود.

v      مقاومت ويروس در برابر حرارت كم است و در دماي 56 درجه سانتي گراد به مدت 30 دقيقه از بين مي رود در خون به مدت 10 روز در دماي 40 درجه مقاومت ميكند

v      دوره كمون بيماري در انسان 3 تا  9 روز مي باشد.

·      ويروس در برابر ضد عفوني كننده ها خصوصآ تركيبات اسيدي مقاومت ندارد بنابراين در محيط اسيدي ايجاد شده پس از جمود نعشي در گوشت از بين مي رود. 

·      انتقال به انسان  از طريق گزش كنه آلوده -ازطريق له كردن كنه - تماس مستقيم با لاشه گوشت ، خون ، ترشحات و بافتهاي آلوده - تنفس افراد مبتلا - تنفس در تماس با دامهاي آلوده ايجاد ميشود.

·      مهره داران كوچك : موش ، خرگوش ، سنجاب، جوجه تيغي و.... دامهايي كه داراي عامل بيماري CCHFهستند ، پرندگاني كه حامل كنه ميباشندوحشرات نيز با تغذيه از خون آلوده به CCHF مخزن بيماري مي باشند.

علائم بيماري در انسان : تب ناگهاني، بدن درد، كوفتگي، ضعف، سردرد، درد شديد عضلات، بي اشتهايي، درد پشت حدقه چشم، ترس از نور، تهوع، استفراغ، گلودرد، دل درد، افت فشارخون ، براديكاردي ، تغييرات خلقي مثل بيقراري و افسردگي مي باشد.

علائم خونريزي از روز 3تا 6 شروع ميشود شامل راش ، پتشي ، اكيموز ، هماچوري ، ملنا ، هماتمز و خونريزيهاي وسيع زير جلدي و مخاطي است.

ميزان مرگ 30 15 % و گاهي تا 50 % مي باشد.

v   درمان بيماري : حمايت هموديناميكي -  درمان به موقع عفونتهاي ديگر باكتريال اضافه شده -  درمان با داروي ضد ويروس ريباويرين مي باشد.

v   پيشگيري در انسان :

1)       جدا نگاه داشتن جايگاه دام از محل زندگي.

2)       خودداري از له كردن كنه با دست يا روي بدن دام

3)       خودداري از تماس بدن با ترشحات و خون دام و يا بيمار

4)       خودداري از كشتار دام در محلهاي غير مجاز .

5)       تهيه گوشت مورد نياز از محلهاي مطمئن و تحت نظارت دامپزشكي .

6)       نگهداري گوشت تازه به مدت 24 ساعت در يخچال و سپس استفاده شود .

7)       رعايت اصول ايمني درموقع تماس باگوشت تازه ، جگرو ساير آلايش دام.

v      توصيه ها :

1)       به دليل بروز همه گيري هاي بيمارستاني ، بايد ايزولاسيون شديد (جداسازي بيماران ) در موارد مشكوك به CCHF داراي خونريزي به كار رود. رعايت احتياطات همه جانبه در برخورد با خون ، محصولات خوني و بافت بيماران محتمل  CCHF  در بيمارستانها ، مراكز بهداشتي درماني و آزمايشگاه ها از ضروريات لازم جهت حفاظت كاركنان پزشكي و پيراپزشكي است.

2)       كاركنان بهداشتي و درماني كه باخون و يا بافتهاي آلوده بدن بيماران محتمل يا قطعي CCHF تماس داشته اند بايد مرتب حداقل تا 14 روز پس از تماس تحت نظر بوده و درجه حرارت بدن آنها هر روز كنترل شود و بايستي ريباويرين خوراكي بعنوان پروفيلاكسي به مقدار 200 ميلي گرم هر 12 ساعت براي مدت 5 روز مصرف شود.

3)       اين ويروس بوسيله هيپو كلريت 1% و گلو تار آلدئيد 2% و با حرارت 56 درجه سانتي گراد از بين مي رود.

4)       موارد مشكوك بايد بلافاصله گزارش شود.


  
 
 
 
صفحه اصلي

 

1397/10/28
Powered by DorsaPortal