بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
br ENGLISH
آداب ملاقات از بيمار
3شستن دستها قبل و پس از ملاقات با بيمار انجام شود .

3وسايل شخصي بيمار شامل : ليوان ، مسواك ، دستمال كاغذي و به همراه بيمار باشد تا بيمار از وسايل ديگر بيماران استفاده نكند .

3ملاقات كنندگان از وسايل شخصي بيمار ، استفاده نكنند .

3تعداد زياد ملاقات كننده بعلت انتشار آلودگي ممنوع          مي باشد و فقط دو نفر مي توانند نزد بيمار بطور همزمان حضوريابند .

3از آوردن گل طبيعي بعلت رشد ميكروبها در آنها ، خودداري شود.

3ورود اطفال به بيمارستان و بخشها ممنوع مي باشد .

 3از ملاقات گاه و بي گاه در راهروها و ساعات غير ملاقات اجتناب شود .

3از كشيدن سيگار ، نشستن در كنار تخت بيمار، بوسيدن بيمار و آوردن مواد غذايي فاسد شدني و ساير مواد اضافي خودداري شود .

3دستشويي بيمار محيط آلوده محسوب ميشود ،         از ريختن تفاله چاي در آن و شستن ميوه و سبزي خودداري شود .

3 از آويزان كردن لباس دركنار تخت بيمار ، پايه سرم و ... خودداري شود .

3 از گذاشتن مواد غذايي با نايلون مشكي در يخچال خودداري شود .

3در نظافت و سالم نگهداري يخچال دقت شود .

3زباله هاي آلوده به خون و يا ترشحات بيمار بايد در سطل زباله با كيسه زرد رنگ دفع شوند .

3زباله هايي مثل پوست ميوه ،كنسرو ،كمپوت ،        باقي مانده غذاي بيمار و... داخل سطل زباله با كيسه مشكي دفع شوند .

3در صورت نياز به دستكش يكبارمصرف جهت تماس با بيمار به پرسنل بخش مراجعه شود .

 
 
 
صفحه اصلي
 
1397/10/28
Powered by DorsaPortal