بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
br ENGLISH
ورزش شانه

 


 

بالا بردن شانه

بايستيد. با آرنج صاف، دست خود را روي ديوار قرار داده و انگشتان دست را روي ديوار بالا ببريد. سپس10 ثانيه نگه داريد .

Description: ورزش مفيد براي بهبود درد شانه

 

 

دورشدن شانه

بنشينيد. دست تان را از بدن دور كنيد. بايد آرنج صاف و كف دست به سمت پايين باشد. شانه خود را بالا نبريد. 10 ثانيه شانه خود را در اين وضعيت نگه داريد

 

 

Description: ورزش مفيد براي بهبود درد شانه

 

 

 

 

 

ورزش براي انحناي شانه

دستان خود را به هم بچسبانيد و دستان خود را بالاي سر ببريد. آرنج نبايد خم شود. اين ورزش را مي توان به شكل نشسته، يا به پشت خوابيده انجام داد.

Description: ورزش مفيد براي بهبود درد شانهDescription: ورزش مفيد براي بهبود درد شانه

در وضعيت ايستاده هم مي توانيد با هر دست به طور جداگانه، به ميزان 3 بار انجام دهيد.

 

 

 

چرخش سرشانه

آرنج خود را روي ميز قرار دهيد و آن را حركت ندهيد. ساعد خود را به جلو و عقب ببيريد. 10 بار تكراركنيد

Description: ورزش مفيد براي بهبود درد شانه

چرخش شانه (قسمت داخلي)

به پهلوي خود بخوابيد. آرنج دستي كه در روي زمين قرار دارد، بايد زاويه 90 درجه داشته باشد. يك وزنه سبك در اين دست تان بگيريد و آن را به طرف سينه ببريد و آرام برگردانيد. 10 بار تكر كنيد. سپس بر روي پهلوي ديگر خود بخوابيد و اين ورزش را تكرار كنيد. Description: ورزش مفيد براي بهبود درد شانه

 

چرخش شانه (قسمت داخلي)

دست خود را پشت تان قرار دهيد و بالا و پايين ببريد. 10 بار اين ورزش را انجام دهيد

 

Description: ورزش مفيد براي بهبود درد شانه

 

 

 

 

 

 

چرخش شانه (قسمت  خارجي)

به پهلو دراز بكشيد. دستي را كه روي زمين قرار دارد، زير سرتان بگذاريد. آرنج دستي كه در بالا قرار دارد، بايد داراي زاويه 90 درجه باشد. يك وزنه سبك در دست بالايي بگيريد و آن را از سينه دور كنيد

 

Text Box: تهيه كننده  : واحد فيزيوتراپي    Description: ورزش مفيد براي بهبود درد شانه

1397/10/25
Powered by DorsaPortal