بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۴۰۰ جمعه ۸ مرداد
br ENGLISH
شانه منجمد

 شانه منجمد (يخ زده )

 

 

Ø   "شانه منجمد"، "شانه يخ زده"، "شانه فريز شده"، "چسبندگي شانه"، "فروزن شولدر" و "كپسوليت چسبنده" همگي اسامي يك بيماري است

در اين بيماري، هم شانه دردناك مي شود و هم دامنه حركتي آن بطور قابل توجهي كاهش مي يابد و بيمار نمي تواند دست خود را بالاي سر و يا به پشت خود ببرد، يعني شانه به "خشكي مبتلا مي شود.

Ø   در اين بيماري كپسول شانه سفت، چروكيده و كوتاه شده و حجم داخل آن كاهش مي يابد.

Ø   كپسول شانه يك كيسه محكم است كه از يك طرف سر استخوان بازو را در بر مي گيرد و از طرف ديگر به لبه سطح مفصلي استخوان كتف متصل مي شود و با حركات شانه، سر بازو داخل آن مي چرخد.

ميزان بروز شانه منجمد

·      2  % كل انسانها در طول عمر خود به اين بيماري مبتلا مي شوند.

·      شايعترين سن آن سنين بين 40 تا 70 سالگي است.

·      در زنها شايعتر بوده و بيشتر هم دست چپ را درگير ميكند.

·      اگر يك شانه مبتلا گردد احتمال ابتلاي شانه ديگر در سالهاي آتي 50-6% است.

·      در 14% از موارد دو طرفه، هر دو شانه با هم مبتلا مي شوند.

علت انجماد شانه

ü   علت اين بيماري هنوز معلوم نشده .

ü   اغلب بيماراني كه به انجماد شانه مبتلا مي شوندبيماري خاصي در شانه و يا ساير نقاط بدن نداشته اند.

ü   اما ثابت شده كه اگر بيمار به يكي ازبيماريهاي زير مبتلا باشد احتمال ابتلايش به بيماري شانه منجمد بيشتر از افراد سالم است:

1) ديابت احتمال ابتلا به حدود 20-20% (حدود 5 برابر افراد غير ديابتي) و احتمال در گيري سمت مقابل در سالهاي بعدي به 70% افزايش مي يابد.

2) كم كاري تيروئيد

3) بيماري ديسك هاي گردن

4) بيماري ويا جراحي احشاء داخل قفسه سينه مثل قلب و ريه .

نوعي از شانه منجمد داريم كه بدنبال بيماريهاي مفصل شانه مثل ضربه به شانه و يا انجام كارهاي سنگين و طولاني با شانه و يا جراحي آن ايجاد مي شود. بعضي ها اين انواع را به عنوان "خشكي" شانه مي شناسند و جزو "شانه منجمد" معمولي حساب نمي كنند، ولي بسيار به هم شبيه اند و اغلب آنها را يكي مي دانند. در مجموع مي توان گفت تقريباً تمام بيماراني كه به اين بيماري مبتلا ميشوند، مدتي به دليلي بيحركتي شانه داشته اند.

علائم و سيربيماري شانه منجمد

§       در اين بيماري ابتدا شانه دردناك مي شود و پس از مدتي حركت آن هم محدود مي شود.

§      اوايل بيمار نمي تواند دستش را به پشتش برساند و كم كم نمي تواند آن را بالا ببرد و يا از بدن دور كند.

§      با گذشت زمان درد كمتر شده ولي محدوديت حركتي آن باقي مي ماند.

§      در نهايت پس از مدتي حركات شديداً محدود مي شود. كم كم بيماري خود به خود رو به بهبودي مي گذارد و به اصطلاح يخ آن آب مي شود و درد ها از بين رفته و حركات شانه تقريباً طبيعي مي شود.

مراحل بيماري شانه منجمد


1) مرحله درد: در اين مرحله بيمار درد دارد ولي هنوز محدوديت حركتي كم است. اين مرحله معمولاً 9-2 ماه طول مي كشد و در طول تمام دامنه حركتي درد احساس مي شود، يعني بلافاصله كه بيمار ميخواهد دستش را به طرفي ببرد درد مي گيرد.

2) مرحله خشكي: در اين مرحله درد كمتر شده و محدوديت حركتي زياد ميشود. اين مرحله حدود 12-4 ماه طول مي كشد و بيمار دائم كمي درد دارد؛ در ابتداي دامنه حركتي درد رخ نمي دهد و وقتي دست مقداري حركت كرد، ناگهان و با درد تيز و تندي متوقف مي شود.

3) مرحله (آب) ذوب شدن: در اين مرحله كم كم و بدون درمان شانه به حالتي نزديك به وضعيت طبيعي مي رسد. در حقيقت دامنه حركتي شانه براي هميشه كمي كمتر از مقدار طبيعي مي ماند ولي در حدي است كه خود بيمار متوجه آن نمي شود.اين مرحله از چند هفته تا چند ماه طول مي كشد.

   

v       در مجموع طول كل مدت بيماري بطور معمولاً 18-12 ماه است ولي ممكن است حتي تا 3.5 سال (42 ماه) هم طول بكشد؛ اين مدت، از بيماري به بيمار ديگر و حتي از يك شانه به شانه ديگر فرق دارد و قابل پيش بيني نيست. 

تشخيص شانه منجمد

·       تشخيص اين بيماري با گرفتن شرح حال دقيق و معاينه كامل بيمار است.

·      عكس شانه معمولاً طبيعي است.

·      MRI،  CT Scan و ... لازم نيست و معمولاً جواب همه آنها طبيعي است، اگر چه در MRI شواهدي براي اين بيماري قابل پيدا كردن هست

درمان شانه منجمد

·      طول مدت بيماري بطور معمولاً 18-12 ماه است ولي ممكن است حتي تا 3.5 سال (42 ماه) هم طول بكشد؛ اين مدت، از بيماري به بيمار ديگر و حتي از يك شانه به شانه ديگر فرق دارد و قابل پيش بيني نيست. براي كاهش درد بيمار و راحتي او از داروهاي ضد درد معمولي، فيزيوتراپي و ورزش درماني هم استفاده مي شود

·      تزريق كورتون به مفصل شانه اگر در 5-4 ماه اول بيماري انجام شود مفيد است و ممكن است تا سه بار هم تكرار شود.

ورزشها

Text Box: تهيه كننده : واحد فيزيوتراپي Description: G:\Documents and Settings\aArmanargham\Desktop\New Folder\ورزش شانه\xfrozsho.jpg

 
 
صفحه اصلي
1397/10/25
Powered by DorsaPortal