بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۴۰۰ جمعه ۸ مرداد
br ENGLISH
ايزو شانه

1- چرخش شانه (قسمت خارجي) :

موازي ديوار بايستيد. آرنج دست تان داراي زاويه 90 درجه باشد. قسمت بيروني ساعد روي ديوار باشد. به مدت 5 ثانيه، به ديوار فشار وارد آوريد (بدون آنكه شانه حركت كند) و سپس رها كنيد. 10 بار تكرار كنيد.( شكل ا )

2- چرخش شانه (قسمت داخلي) :

بچرخيد. اين بار، قسمت داخلي ساعد خود را روي ديوار قرار دهيد و حركت قبلي را تكرار كنيد.   ( شكل 2)

Description: ورزش مفيد براي بهبود درد شانهDescription: ورزش مفيد براي بهبود درد شانه

(1)                                                (2)

 

3- كشش شانه :

پشت به ديوار بايستيد. دست صاف رو به پايين باشد. آرنج نبايد خم شود. بازوي خود را به سمت ديوار فشار بياوريد. پنج ثانيه استراحت كرده و دوباره اين حركت را ادامه دهيد. 10 بار تكرار كنيد . ( شكل 3 )

4- نزديكي شانه :

مطابق تصوير با آرنج خود به يك بالش كوچك فشار بياوريد. پنج ثانيه در اين حالت بمانيد. اين كار را 10 بار تكرار كنيد. ( شكل 4 )

Description: ورزش مفيد براي بهبود درد شانهDescription: ورزش مفيد براي بهبود درد شانه

                   ( 4)                                     (3)

 

5- دوري شانه :

مطابق تصوير با آرنج خود به پشت صندلي فشار بياوريد.     پنج ثانيه در اين حالت بمانيد. 10 بار تكرار كنيد.  (شكل 5)

Description: ورزش مفيد براي بهبود درد شانه

                                          (5 )

Text Box: تهيه كننده : واحد فيزيوتراپي  

 

 
 
صفحه اصلي
1397/10/25
Powered by DorsaPortal