بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
br ENGLISH
هيستركتومي

 

 

v    هيستركتومي يعني :

 برداشتن رحم با عمل جراحي ، كه به دوروش ، شكمي يا واژينال انجام ميشود .در هيستركتومي كامل ، رحم وگردن رحم برداشته ميشود ودرهيستركتومي جزيي ، گردن رحم برداشته نمي شود وپس از آن بايد                                  آزمايشات پاپ اسمير بصورت سالانه انجام شود.

v     درچه بيماراني هيستركتومي انجام ميشود:

 

1)     خونريزي ناشي از اختلال عملكردرحم             

2)      آندومتريوز              

3)     صدمات غيرقابل ترميم رحم

4)     تومورهاي خوش خيم وبدخيم رحم                

5)     ضعف عضلات لگن وپرولاپس رحم

 

 

v     شرايط وآمادگيهاي بيمار قبل از عمل جراحي :

 بيمارقبل از ورود به بيمارستان جهــــت عمل جراحي ، با فعاليتهاي سنگين خودراخســـته نكند تا دوره نقاهت زودسپري شود.

توصيه ميشود قبل از انجام عمل جراحي ، اضافه وزن خودرا كم كنند.

 

 

 

 به علت كاهش خطرعفونتهاي ريوي ، سيگاركشيدن را ترك كنند. سرفه ناشي از سيگار، زخم رادردناك ميكند وروي بخيه وكف لكن فشارواردكرده باعث بازشدن بخيه ها مي شود.

 

 

 

 

 

 

درصورت وجودبيماريهاي زمينه اي    مثل ، آسم ، ديابت ، فشارخون بالا ، بيماريهاي قلبي ، تيروئيدي و پزشك خودرامطلع كنند .

 

v     اقدامات ضروري قبل از عمل جراحي :

1)     شيو موهاي زايد قسمت پايين شكم ومياندوراه وشستشوبا آب وصابون

2)     تخليه مثانه با سوند ادراري ( قبل از شروع عمل جراحي)

3)     شب قبل از عمل ،جهت تخليه روده ها: شام سبك مايعات ، داروهاي مسهل تجويز شده ازطرف پزشك و تنقيه انجام شود 

4)     به همراه داشتن آزمايشات خوني ، نوارقلب و عكس سينه هنـگام بستري جهـت عمل جراحي ضروري است .

5)     امضا رضايت نامه جهت انجام عمل جراحي

 

 

v     اقدامات ضروري بعداز عمل جراحي :

   ◄◄ روز بعداز عمل جراحي سوندادرار بيمار خارج ميشود .

   ◄◄ به بيماركمك ميشودتاراه برودكه به بازگشت حركات روده هاي وكاهش نفخ شكم كمك مي كند.

   ◄◄ رژيم مايعات شروع ميشود.

   ◄◄ انجام ورزش پــا ، حتي قبـل از راه افتـــادن وپوشاندن جورابهاي ضدآمبولي (ضدواريس ) به بهبود گردش خون كمك ميكند وازبروز ترومبــوآمبــولي جلوگيري ميكند.    

                               

v     مراقبت درمنزل بعداز عمل جراحي هيستركتومي:

 

1)     بيماران تاچندهفته بعداز عمل برداشتن رحم ، ممكنست حالت ضعف وخســــتگي داشته باشند كه اين حالات بتدريج برطرف ميشود.

 

2)     بعداز اين عمل جراحي ، بيماران قاعدگي نخواهند داشت اگرتخـــمدانها سالم سرجاي خود باشند علايم يائسگي دربيماربه وجودنمي آيـدولي در صورتيكه تخمـدانها برداشته شده اند ، با نظرپزشك  ازدارو هاي  هورموني استفاده ميشود.

3)     بيمار بايدهرچه زودتر فعاليتهاي روزمره خودرا بتدريج از سربگيرد.

4)     به مدت طولاني روي صندلي ننشينندزيراخون درناحيه لگن تجمع ميكندوباعث لخته شدن ميشود.

5)     بجاي استحمام در، وان از دوش استفاده شود

6)     قبل از اجازه پزشك ، ازبلندكردن اجسام سنگين ، زورزدن ، مقاربت ورانندگي خودداري شود.

7)     ترشح چركي وبدبو ، خونريزي زياد ، افزايش درجه حرارت علايم عفونت هستندو بايد فورا به پزشك اطلاع داده شود.

8)     بررسي ناحيه جراحي به طورروزانه ضروري است وهرگونه علايم غيرطبيعي مثل ، تورم وقرمزي وترشح چركي درناحيه بخيه شده فورا به پزشك اطلاع داده شود.

 

9)     داروها را طبق نظرپزشك ، به موقع ومرتب استفاده كنند.

 

10) روز هفتم بعدازعمل ، جهت كشيدن بخيه ها به پزشك معالج مراجه شود.

 

 

11) حداقل دو ماه بعدازعمل جراحي ، ازتماس جنسي خودداري شود.

12) حداقل شش ماه از زورزدن وبلندكردن اجسام سنگين خودداري شود.

13) اگر عمل جراحي از راه واژينال بوده است ، يك هفته درلگن بتادينه روزي دو بار به مدت 10 دقيقه بنشينيد.   ( لگن بتادينه : يك قسمت بتادين و چهار قسمت آب ولرم ) . 

14)از غذاهاي نرم ومايعات بيشتر استفاده شود.باخوردن سبزيجات وميوه جات ازبروزيبوست جلوگيري شود.

 

 
صفحه اصلي
1397/10/23
Powered by DorsaPortal