بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
br ENGLISH
معاينه پستان

شايعترين بدخيمي دربين زنان ، سرطان پستان است.

 

درصورت تشخيص به موقع ، درمان پذيراست .

 

ازهر10 توده پستاني ، 9 تاي آن خوش خيم بوده وسرطاني نمي باشد .

 

شايعترين شكل بروز سرطان پستان ، يك توده سفت بدون درداست.

 

دردپستان بندرت از علايم سرطان پستان مي باشد.

 

 

 

معاينه پستان ، ماموگرافي و سونوگرافي درتشخيص زودهنگام سرطان پستان بسيار كمك كننده هستند.

 

 

 

 

 

 

v    عواملي كه  خطر ابتلا به سرطان پستان راافزايش مي دهد :

1)     افزايش سن        

2)     سابقه سرطان پستان درفاميل نزديك (مادر ، خواهر ، دختر )

3)     قاعدگي زودرس ( زير12سال )        

4)     يائسگي ديرهنگام ( بالاي 52 سال)

5)     اولين زايمان بالاي 30سال ويا فردي كه هرگز زايمان نكرده

6)      چاقي بخصوص بعداز يائسگي  

 

معاينه مرتب وبه موقع پستانها هرماه ( 3-2 روز بعدازپايان پريودي) براي تمام خانمها ازسن 20سالگي به بعد (حتي زودتر ) توسط خود فرد ياپزشك ، بهترين راه پيشگيري وتشخيص زودهنگام است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v   مصرف غذاهاي كم چرب و غذاهاي محتوي فيبربالا مانندسبزيجات تازه وغلات و افزايش فعاليتهاي ورزشي وبدني درپيشگيري نقش دارد.

v      بهترين روش مقابله باسرطان ، معاينه مرتب پستانهاست .

v      شما اولين كسي هستيد كه مي توانيدازتغييرات بدن خودآگاه شويد .

v     هرگاه متوجه توده يا تغييري درپــستان خودشديد،هرچه زودتر به پزشك مراجعه نمائيد .

v     هيچگاه نگرانيها ومشكلات رابراي خودتان نگه نداريدوباسوال كردن از پزشكان  وپرستاران ازنگراني خودبكاهيد .

v     هرگونه ترشح پستان (خوني ، آبكي ) ر ا باپزشك خوددرميان بگذاريد.

v     تغيرات فيبروكيستيك پستان (كيستهاي كوچك پستان ) يك بيماري نبوده ودربسياري اززنان سالم ديده ميشود .

 

v    ماموگرافي :

 

 

انجام ماموگــرافي حداقل يكـــباردرسال درزنان بالاي40سال ودرزنان گروه خطر  ازسن (35  –30) شروع گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

v      ماموگرافي  تصويربرداري از پستان با استفاده از اشعه ايكس مي باشد. تغييرات پستان راپيش ازبروز علايم  درپستان مشخص ميكند. و در تشخيص ودرمان به موقع ، شانس بيشتري براي معالجه قطعي وجوددارد.

v     درروزانجام ماموگرافي،از دئودورانت پودرتالك يالوسيون (عطرها،كرمها ) براي زيربغل يا    پستانها يتان استفاده نكنيد.                          

v     درصورت وجود سابقه خانوادگي سرطان پستان ، مي توان ماموگرافي پايه رادرسن 35 سالگي يا 10 سال قبل ازسني كه سرطان پستان دراولين عضوخانواده تشخيص داده شد ، انجام داد .

v     معاينه پستانها : ماهي يكبار (3-2رو پس ازپايان دوره عادت ماهيانه ) توسط خودفرد بايدانجام شود .

v     درصورتيكه باردارهستيد، شيرمي دهيد ويا يائسه شديد ، ماهي يكبار دريك روز خاص معاينه راانجام دهيد .

v   در 40-20سالگي هر(3سال يكبار) و بعداز 40 سالگي هر (3-2 سال يكبار ) و درصورت وجود  سابقه خانوادگي ، سالي يكبارتوسط پزشك معاينه پستان انجام شود .

v     هرتغييري درپستان ميتواند مايه نگراني باشد . مراقب مواردزيرباشيد ودرمعاينه به آن توجه كنيد:

1)        وجودتوده ياسفتي درپستان يازيربغل

2)        تغييرشكل ، دردياناراحتي درپستان

3)        گودافتادگي،چروكيدگي ،تورم ياهرتغيير ديگري درپوست يانوك پستان

4)        ترشح ياناراحتي ازنوك پستان ( پوسته پوسته شدن ، قرمزي وزخم نوك پستان ) .

5)        تغيير درموقعيت نوك پستان مثلاً نوك پستان به داخل كشيده شده يا جهت آن به سمت متفاوتي است.  

v    معاينه پستانها :

 1) مقابل آينه بدون پوشش بايستيد، به پستانهاي خود نگاه كنيد درحاليكه :    

 1- دستها آويزان باشد .

   2- دستها به سمت بالا ويا پشت سر قلاب شده باشد .

   3- دستها به كمرباشد .

 

 


 

 

   4- كف دستهاراجلوي پيشاني خود،به هم فشاردهد.

   5- خم شده ودستها به صورت آويزان دردوطرف باشد.

درهريك ازموقعيتها ، ازيك طرف به طرف ديگر بچرخيد و نوك پستان را مانند حالت دوشيدن فشاردهيد.

 

Description: 07

 

         2) درحالت درازكش ، يك حوله تاشده رادرزير شانه راست خود بگذاريد.

   دست راست رازير سر ويابالاي سربرده بطوريكه پستان راست مسطح شود وبا 2يا3انگشت دست چپ ، پستان سمت راست رالمس كنيد وباحركت دايره اي ازلبه بيروني پستان به سمت نوك پستان ، معاينه راادامه دهيد. و همين كاررابراي پستان ديگر انجام دهيد.كل پستان وناحيه زيربغل را با لمس وارسي كنيد.


 


 
 
 
 
 
صفحه اصلي

 

 

 

 

1397/10/23
Powered by DorsaPortal