بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
br ENGLISH
مراقبت بعداز عمل

 


1-   مراحل خروج بيمار از تخت

پس از عمل جراحي

 

2-   كمك به خروج ترشحات ريوي

پس ازعمل جراحي

 

 

 

 

 

1-مراحل خروج بيمار از تخت

پس از عمل جراحي

با زود به راه انداختن بيمار پس از عمل جراحي ، خطر عوارض عمل به مراتب كمترميشود.

 

 

 

 

 

الف ) مراحل بلندشدن بيمار از تخت شامل :

 

1)     به بيمار كمك كنيد تا بتدريج از وضعيت خوابيده به وضعيت نشسته در آيد تا حالت گيجي كاملا بر طرف شود اين كار را مي توان با بلند كردن سر تخت او انجام داد .

2)     بيمار را در وضعيت كاملا نشسته (قائم )در لبه تخت قرار دهيد وپاهاي اورا از لبه تخت آويزان نمائيد .

 

3)     به بيمار كمك كنيد كه در كنار تخت خود بايستد .

4)     بعد از اينكه اطمينان حاصل شد كه بيمارمي تواند سر پا بايستد ممكن است راه رفتن راشروع كند . پرستار (همراه ) بايد در يك طرف بيمار بايستد و ضمن حمايت فيزيكي ، او را تشويق نمايد . بايد مواظب بود كه بيمار خسته نشود.

 

در طول راه رفتن بيمار ، براي اولين بار بعد از عمل جراحي تا حدود زيادي بستگي به نوع پروسيجر جراحي و شرايط فيزيكي وسن بيمار دارد .

در صورتيكه بيمار قادر به راه رقتن نبا شد تشويق مي شود تا در تخت خود ورزش هاي لازم براي بهبود گردش خون را انجام دهد.

 

ب‌) ورزش هاي داخل بستر عبارتند از :

 

·        ورزش بازوها (دامنه حركتي كامل با توجه خاص به ابداكسيون وچرخش خارجي شانه ها)

·        ورزش دستها و انگشتان

·        ورزش پاها براي پيشگيري از افتادگي پا ودفورميتي (بدشكلي )پنجه وكمك به بهبود گردش خون

·        فلكسيون پاها (خم كردن )وبلند كردن آنها به منظور آماده كردن بيمار براي راه رفتن

·        ورزش هاي انقباضي شكم وعضلات سريني

 

 

 

2-   كمك به خروج ترشحات ريوي

پس ازعمل جراحي

محدوديت حركات وكاهش دريافت مايعات بيمارپس ازعمل جراحي سبب تجمع ترشحات درريه وباعث اختلال در تنفس مي شود.                        

تشويق وكمك به بيمار جهت تنفس عميق ، سرفه ، تغييروضعيت بدن مانع تجمع مايع درريه ها مي گردد .

الف ) تدابيرمراقبتي در خروج ترشحات ريوي شامل :

·      كمك وتشويق بيمار به تحرك برحسب شرايط بيمار و تحمل وي

·      كمك به بيمار جهت انجام سرفه عميق به منظور خروج ترشحات باقي مانده درريه ها

·      تجويز مسكن طبق دستور پزشك درصورتي كه درد باانجام تنفس عميق وسرفه تداخل داشته باشد

·      استفاده ازبالش كوچك جهت محافظت ناحيه عمل روي شكم به هنگام سرفه

 

ب ) تكنيك سرفه موثر:

1)     بيماردروضعيت نشسته قرار گرفته وكمي به جلو خم مي شود .

2)     بيمار به آرامي ازطريق بيني نفس ميكشد وبا لبهاي غنچه بازدم رادرمدتي طولاني تر انجام مي دهد .

3)     بيمار بايد درطي هربازدم دوبارسرفه كند .

4)     بيمار بايددرهنگام سرفه بادست محل جراحي رانگهدارد يااز يك بالش كوچك براي ثابت نمودن محل برش جراحي استفاده كند .

5)     درصورتي كه ترشحات سفت وغليظ وجود داشته باشد كه با سرفه بالانيايد ممكن است نياز به دق ولرزش قفسه سينه باشد كه دق ولرزش به كنده شدن ترشحاتي كه به برونشها وبرونشيولها چسبيده اند كمك مي كند .

ج ) روش دق كردن :

باگود كردن كف دست وزدن ضربا ت آهسته به ديواره قفسه سينه ( جلو وپشت ) به صورت ريتميك در بالاي سگمانهاي ريه ،عمل دق قفسه سينه انجام مي شود . درهنگام ضربه زدن ، مچ دست بايد تاحدودي خم وراست شود وضربات نبايدايجاد دردكند .

د‌)     روش لرزش :

 

·      لرزش عبارت است ازاستفاده ازفشار دستي وترمور (لرزش ) روي ديواره هاي قفسه سينه درخلال مرحله بازدمي تنفس . اين كارنيروي هواي بازدمي رادرراههاي هوايي كوچك افزايش مي دهد وخلط راخارج مي كند . پس از 4-3بارلرزش ، بيمار به انجام سرفه بااستفاده ازعضلات شكمي تشويق مي شود (انقباض عضلات شكم تاثير سرفه راافزايش ميدهد) .

 

·      يك برنامه منظم براي سرفه وتميز كردن خلط توام با هيدراتاسيون بيمار( مصرف مايعات )، خلط رادراكثربيماران كاهش ميدهد.

·      تكرار ودفعات دق ولرزش بستگي به تحمل بيمار وواكنش باليني اودارد.درمان مي تواند ادامه پيدا كندتا زماني كه بيمار تنفس نرمال داشته باشد، بتواند ترشحات خودراخارج كندوصداهاي تنفسي نرمال داشته باشد.

 

·      بهتراست انجام تكنيك سرفه 4-2باردرروزقبل از غذاو قبل ازخواب انجام گيردتاايجاد تهوع، استفراغ وآسپيراسيون نكند.

 

·      به منظور پيشگيري از سفت وغليظ شدن ترشحات ، بيمار بايد آموزش ببيند كه به اندازه كافي مايعات مصرف كندوهواي تنفسي رابااستفاده ازدستگاههاي مرطوب كننده هوامرطوب بسازد .                                                                                               


 
 
 
صفحه اصلي

 

1397/10/23
Powered by DorsaPortal