بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۴۰۰ جمعه ۸ مرداد
br ENGLISH
سقط


v     سقط يعني : ختم خودبه خودي بارداري قبل ازهفته 20حاملگي كه اغلب ، درسه ماهه اول بارداري رخ ميدهد.

v     راه تشخيصي سقط جنين :  خونريزي واژينال به همراه مداركي دال بربارداري ميباشد.

          مدارك بارداري شامل  :

                ( جواب آزمايش بارداري مثبت و سونوگرافي )

 

                                                                                                                            v         عوارضي كه بعدازسقط مادرراتهديد ميكند :

1)     خونريزي شديد

2)     كم خوني

3)     مشكلات روحي

4)     عفونت داخل وياخارج رحمــي كه منجربه عفونت لوله رحم ،چســبندگي داخل رحمي وعقيمي زن ميشود. 

   

                                                                                                                            v              عوامل ايجادكننده سقط جنين درمادر :

1) اختلالات ارثي وژنتيكي

2) ناهنجاريهاي رحمي،فيبروم،چسبندگي رحم،نارسايي دهانه رحم

3 ) سموم محيطي

4) مصرف داروهاي ضدبارداري ، سيگاروالكل دردوران بارداري

5) وجودبيماريهاي : سل ، سرطان ، بيماري كليوي ، سرخجه ، افزايش فشارخون ، كم كاري تيروئيد، ديابت

6) افزايش تعداد زايمانها

7) بالا رفتن سن پدر و مادر

8) حاملگي مجدد 3ماه پس از زايمان

9) بيماريهاي سيفليس- ايدز واژينوز باكتريايي

10) مصرف بيش از 5 فنجان قهوه در روز(متابوليتهاي كافئين)

11) تابش اشعه يونيزان

12) بيماريهاي سيستم خود ايمني

 

                                                                                                                                  v         مراقبتها وپيگيريهاي بعداز سقط جنين :

1)      آزمايش خون جهت تشخيص كم خوني ودرمان آن  

2)      مصرف غذاهاي پرپروتئين ومقوي ومايعات فراوان درروزهاي اول پس از سقط

3)      حمايت رواني همسر وپرهيز ازهرگونه استرس

4)      پرهيزازمقاربت به مدت (3-2 هفته) بعدازسقط

5)       استفاده ازروش مناسب جلوگيري ازبارداري بلافاصله بعدازسقط .

6)      حداقل تا شش ماه بعداز سقط نبايدباردارشد( توجه به توصيه هاي پزشك و مراكز بهداشتي درماني ) .

7)    رعايت بهداشت فردي ( تعويض پدهاي خوني هر4 ساعت ، شستشوي پرينه از جلوبه عقب وخشك كردن ، تعويض لباس زير بطورروزانه ، استفاده ازلباس زيركتاني وخشك )

8)      شروع فعاليت روزانه بعدازبهبودي وپرهيزازانجام كارهاي سنگين

9)      انجام تست پاپ اسميروپيگيري معاينات

10) درصورت شدت خونريزي ، انجام سونوگرافي جهت بررسي بقاياي جنيني لازم است .

11) مشاوره ژنيتيكي جهت بررسي علت سقط

12) درصورتي كه گروه خوني مادر منفي و همسرش مثبت باشد تزريق امپول روگام بعد از سقط (حد اكثر تا 72 ساعت بعد از سقط) بايد انجام شود.

صفحه اصلي
 
1397/10/23
Powered by DorsaPortal