بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
br ENGLISH
پره اكلامپسي

 


v   افزايش فشارخون به همراه ادم     ( خيز) يا پروتئين  درادرار ويا هردو  در دوران بارداري كه معمولا  بعداز ماه پنجم بارداري و اكثرا نزديك به زايمان رخ ميدهد.

 

v     ‹‹ درصدشيوع پره اكلامپسي،  6% ميباشد.››

 

v   درصورتيكه تشنج به علايم بالا اضافه شود ، بيماربه مرحله مسموميت حاملگي شديدرفته كه خيلي خطرناك است ودرصورت عدم شروع به موقع درمان ، خطرمرگ مادريا جنين وجوددارد.

 

 

 

 

v     افراد درمعرض خطر :

1)     حاملگي اول                      

2)      باردار زير 20سال وبالاي 35 سال     

3)       سطح اجتماعي واقتصادي پايين 

4)      افزايش مايع دورجنين    

5)       چاقي مادر            

6)     بالابودن فشارخون مادربصورت مزمن

7)       بيماريهاي مادرمثل ، ديابت ، كليوي ، قلبي ، آسم ، ميگرن  

8)     سابقه مسموميت حاملگي قبلي درخودياخانواده

v     علايم هشداردهنده پره اكلامپسي :

1)     ادم بصورت ورم پلكها،پف آلودگي صورت ،تورم انگشتان بخصوص درصبح بعدازبرخاستن از خواب

2)   ( توجه: افزايش وزن بيش ازيك كيلوگرم درهفته ياسه كيلوگرم درماه،گاهي قبل ازمسموميت حاملگي ديده ميشود.)

3)   فشارخون بالا ، اصلي ترين علامت دراين مادران است.( فشارخون 90/140 يا بيشتر ، در 2 بار اندازه گيري به فاصله 6 ساعت درحالي كه بيمار دروضعيت استراحت ، سربالاتراز تنه درزاويه 45 درجه ( نيمه نــشسته) وكاف فشارسنج درسطح قلب قرارگيرد.)

4)   پروتئين درادرار(وجودپروتئين به ميزان 300 ميليگرم يابيشترحداقل در2نوبت آزمايش ادراربه فاصله 6ساعت )

5)     سردرد وتاري ديد    

6)     سوزش سردل بعلت درگيري كبد  

7)     كم شدن ميزان ادرار دفعي  

8)     تهوع واستفراغ    

9)     افزايش اوره وكراتينين وبيلي روبين وآنزيمهاي كبدي خون ،كاهش پلاكت خون 

v     پيشگيري :

1)   توجه به افزايش وزن درهرهفته 

2)     كنترل فشارخون بطورمرتب

3)   محدودكردن مصرف نمك 

4)     استراحت

5)    مصرف غذاهاي حاوي كلسيم و پروتئين  مثل ، شير، ماهي  

 

 

 

 

v     اثرات پره اكلامپسي برجنين :

1)     با كاهش عملكرد جفت ، خونرساني واكسيژن رساني به جنين كاهش مي يابد.

2)    جداشدن زودرس جفت ازمحل اتصال به رحم كه بصورت خونريزي واضح يا مخفي ديده ميشود وممكن است صداي قلب جنين دراين هنگام كاهش يابد.

3)     زايمان زودرس 

4)       تاخيررشدداخل رحمي     

 

v     درمان :

v   درموارديكه فشارخون كمتراز(  90/ 140) باشدوپروتئين درادرار مادرنباشد و اطمينان ازمراجعه وپيگيري مادر، با توصيه هاي پزشكي ، مادردرمنزل استراحت ميكند كه توصيه ها شامل :

 كنترل دقيق فشارخون                                  رعايت درخوابيدن به پهلو             

 مراجعه به پزشك هفته اي دوبار وشنيدن صداي قلب جنين

 درصورت بروزعلايم ، سردرد، تاري ديد ودردبالاي معده به پزشك مراجعه داشته باشد.

 

v   درصورت وجود علايم ، سردرد، تاري ديد، دردبالاي معده ، فشارخون درحال افزايش ، وجودپروتئين درادرار واختلال درجواب آزمايشات ، مادربستري     مي گردد.ودرمان آغازميشودكه شامل :

 

 تجويز داروي سولفات منيزيوم درمواردشديدبيماري ويا بروز تشنج درمادر .

 تعيين سن جنين وانجام سونوگرافي (جهت تعيين وزن وميزان مايع آمينوتيك) .

 تجويزداروهايي براي بلوغ ريه جنين

 ختم حاملگي بعنوان درمان نهايي درموارد شديد (جهت نجات مادرونوزاد)

 

 

 

v     مراقبتهاي بعداز زايمان  :

v   در طي 24 ساعت اول پس از زايمان ، بهبودي موقت ديده ميشود ، ممكن است تشنج رخ دهد ولازم است بيمار تازماني كه فشارخون به ميزان طبيعي نرسيده وكاملاً كنترل نشده وآزمايشات طبيعي نشده مرخص نگردد

 
  
 
 
صفحه اصلي
1397/10/23
Powered by DorsaPortal