بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
br ENGLISH
انسولين

انسولين و نحوه تزريق آن

v   بهترين محل نگهداري انسولين ، يخچال است البته بايد از يخ زدگي جلوگيري شود، بايد دور از نور نگهداري شود زيرا انسولين بي‌اثر مي‌شود.

 

v   انسولين بازشده در دماي اتاق (كمتر از 27 درجه سانتي گراد) تا يك ماه قابل نگهداري است.

v   قبل از استفاده از انسولين به تاريخ انقضاء آن توجه شود .

v    در صورت وجود رسوب در ديواره داخلي ويال انسولين ، از آن استفاده نشود.

 

تزريق انسولين را مي‌توان در چهار محل انجام داد:

1)   قسمت خارجي و بالاي بازوها           

 2) جلوي شكم ، دردوطرف خط وسط و زير ناف

3)  جلوي رانها                           

 4)   قسمت خارجي و بالاي باتكس ها 

 

v انسولين‌هايي كه به طور معمول استفاده مي‌شود دو نوع است :

1)      انسولين انساني (ان پي‌اچ) : شيري رنگ است و قبل از استفاده بايد به آرامي آن را تكان داد تا يكنواخت شود.

2)      انسولين انساني رگولار: شفاف و بيرنگ است .

 

v   سرنگ انسولين موجود ، يكي ميلي ليتري است كه صد واحد انسولين را در خود جاي مي‌دهد.  

v   هرخط كوچك روي سرنگ ، گنجايش 2 واحد انسولين دارد.

 

 

v براي تزريق انسولين :

1-     دستها را با آب صابون بشوئيد .

2-     با پنبه الكل ناحيه درپوش لاستيكي ويال انسولين را تميز كنيد .

3-     مقدار انسولين مورد نياز را وارد سرنگ كنيد حباب هوا را خارج كنيد تا مقدار صحيح انسولين در سرنگ كشيده شود.

4- با پنبه الكل محل تزريق را از مركز به محيط بصورت دوراني تميز كنيد و پوست ناحيه تزريق را با كشيدن پوست و يا جمع كردن قسمت بزرگي از محل تزريق ثابت نگهداريد و با زاويه 45 درجه ، سوزن را تا ته وارد پوست كرده و تزريق راانجام دهيد.

5-    با پنبه الكل محل را كمي فشار دهيد.

 

 

v   در افراديكه نسج زير جلد زيادي دارند ، سرنگ را مي‌توان با زاويه عمود وارد پوست كرد .

v   نقاط تزريق درهربار بايد حداقل 5/1 سانتي متر با هم فاصله داشته باشد.

v   در طي 3-2 هفته از يك محل تزريق فقط يك بار براي فروكردن سوزن انسولين استفاده كنيد.

v   هر محل تزريق را علامتگذاري كنيد تا دوباره روي آن تزريق نشود.

در صورتيكه بخواهيد دو نوع انسولين را با هم در يك سرنگ مخلوط كنيد ابتدا مقدار نياز انسولين رگولار را در سرنگ وارد كنيد و حباب هوا را خارج كنيد و بعد مقدار نيـاز ان پـي اچ را وارد سرنگ كنيد و تزريق را انجام دهيد
 
 
صفحه اصلي
1397/10/22
Powered by DorsaPortal