بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۴۰۰ جمعه ۸ مرداد
br ENGLISH
باكتري معده

"توصيه هاي تغذيه اي در باكتري معده"

 

از آنجا كه ابتلابه عفونت هليكوباكترپيلوري بر اساس مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت و شد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت عفونت مي‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طيفي از علائم راز قبيل التهاب معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه تا زخم معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه را شامل شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بنابراين توصيه‌‌ها و پرهيزهاي غذايي مشابه همه بيماران گوارش است:

1_خوب جويد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن غذا، وعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌هاي كم و مكرر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر طول روز وعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م مصرف وعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه سنگين قبل از خواب مي‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر بهبود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ علائم اين بيماران موثر باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

 2_ميوه و سبزيجات تازه و مواد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ غذايي حاوي سلنيوم از قبيل مغزها و خصوصا باد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام هند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي، غذاهاي د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ريايي، گوشت مرغ، گوشت گوسفند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و جگر براي سلامت معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه مفيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مي‌باشند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

3_ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر گذشته افراد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مبتلا به زخم يا التهاب معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه از خورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن غذاهاي اسيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي منع مي‌شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رحال حاضر خورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن غذاهاي اسيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي مانند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مركبات، گوجه فرنگي و... براساس تحمل فرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قابل توصيه مي‌باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

4_ نوشيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ني‌‌هاي الكلي باعث وخيم‌تر شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن شرايط مي‌شوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و نوشيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ني‌هاي كافئينه از قبيل چاي و قهوه مي‌توانند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باعث تشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر اين افراد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

5_مصرف پود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر فلفل قرمز مي‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اثري د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگانه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌ طوريكه مصرف زياد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آن باعث تشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ علائم و وخيم‌تر شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن بيماري و مصرف مقاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ير كم آن باعث افزايش توليد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ موكوس و بهبود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زخم معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

مصرف بعضي غذاها مي‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ار معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر برابر هليكوباكترپيلوري محافظت كند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و يا د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر كنار د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رمان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارويي به ريشه‌كني اين باكتري كمك كند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:

1. زرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چوبه، عصاره زنجفيل مي‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر ريشه‌كني اين باكتري موثر باشند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

2. تحقيقات نشان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است كه مصرف انواع عسل نيز براي د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رمان هليكوباكترپيلوري موثر است.

3. مصرف سويا نيز ممكن است باعث كاهش عوارض ناشي از هليكوباكترپيلوري شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

5. پونه علاوه بر خاصيت آنتي اكسيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اني مي‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر تخريب هليكوباكترپيلوري هم موثر باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

 

تهيه و تنظيم :واحد تغذيه مركز آموزشي درماني امام علي (ع) آمل

 

صفحه اصلي
1397/10/19
Powered by DorsaPortal