بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
br ENGLISH
اندازه گيري تب


 


 

v    دركودكان ، اندازه گيري درجه حرارت از راه مقعد وزير بغل به از را ه دهان ترجيح داده ميشود چون :

1-   ممكن است دماسنج دردهان كودك شكسته شود وكودك صدمه ببيند .

2-   كودك نتواند دماسنج را درمدت زمان لازم دردهان نگهدارد و درجه حرارت واقعي نشان داده نميشود .

v   درسالمندان وافراد ناتوان ، اندازه گيري درجه حرارت از راه زير بغل به دو روش ديگر ترجيح داده ميشود .

v    دماسنج وسيله اي شخصي است و نبايد از دماسنج فرد ديگري استفاده كرد .

 

اندازه گيري درجه حرارت از راه مقعد

 

 

1- دستهاي خود را بشوييد .

2- محيط امن و خلوتي براي كودك فراهم كنيد.

3- بالا تنه و پاهاي بيمار را بپوشانيد.

4- بيمار را در وضعيت يك پهلو به طوري كه پاي بالايي حالت خميده داشته باشد قرار دهيد .

5- دستكش بپوشيد .

6- دماسنج را از ظرف مخصوصش خارج نموده از سالم بودن اطمينان حاصل كنيد .

7- دماسنج را زير آ‌ب سرد شسته و با پنبه خشك كنيد.

 

 

 

 

 

9- انتهاي دماسنج را با ژل لوبريكانت آغشته كنيد )جهت لغزنده كردن دماسنج ).

10-    بادست آزاد دوطرف باسن راكناربكشيد طوري كه مقعد مشخص شود.

11-    از بيمار بخواهيد كه نفس عميق بكشد و بدن خود را شل كند .

12-    به آرامي دماسنج را به اندازه 3/1 سانتي متر به داخل مقعد وارد كنيد .( دربزرگسالان به اندازه 8/3 سانتي متر ميباشد.)

13-    در صورت احساس مقاومت هنگام وارد نمودن دماسنج سريعا ان را خارج كنيد .

14-    پس از قرار دادن دماسنج در مقعد به مدت    2-3 دقيقه آن را در محل مذكور نگه داريد

15-    به آرامي آن را از مقعد خارج كنيد و آلودگي هاي آن را با پنبه آغشته به الكل پاك كنيد

( مقعد بيمار را نيز بادستمال پاك كنيد ) .

16-    دماسنج را جلوي چشم نگه داريد و مقدارآن را بخوانيد .

17-    ژل هاي باقيمانده اطراف آن را تميز كنيد .

18-    دماسنج را با آب و صابون بشوييد و آبكشي كنيد و سپس آن را خشك كنيد و در جاي خود قرار دهيد .

19-    دستكش را در آورده و در كيسه زباله بياندازيد .

20-    لباس بيمار را مرتب كنيد و او را در وضع راحتي قرار دهيد.

21-    ‌دستهاي خود را بشونيد.

22-    ميزان درجه حرارت بيمار رادريك برگ با ذكر زمان يادداشت كنيد.( به منظور اطلاع به پزشك و پيگيري تغييرات درجه حرارت درزمانهاي مختلف )

 

 

اندازه گيري درجه حرارت از راه زير بغل

 

1-       دستهاي خود را بشوييد .

2-       بيمار را در وضعيت نشسته يا دراز كشيده قرار دهيد.

3-       يك دست بيمار را از درون آستين بيرون آوريدوناحيه زيربغل رانمايان كنيد.

4-       اگر زيـر بغـل عـرق كرده است بدون مالش آن ناحيـه را خشك كنيـد.چون مالش باعـث افـزايش درجه حرارت غيرواقعي در آن منطقه مي‌شود

5-       دستكش بپوشيد .

 

6- دماسنج را از ظرف مخصوصش خارج نموده از سالم بودن اطمينان حاصل كنيد .

 

7- دماسنج را زير آ‌ب سرد شسته و با پنبه خشك كنيد.

 

8- دماسنج را( از دورترين نقطه مخـزن جيوه يعني از انتهاي دماسنج كه فلز ندارد) بين دو انگشت شست و اشا ره گرفته و با حركت مچ دست دماسنج را تكان دهيد تا درجه به زير 5/35 برسد .

 

9- حباب جيوه اي قسمت فلزي را در گودي زير بغل قرار داده و دست بيمار را از آرنج خم كنيد و بر روي سينه قرار دهيد .

 

10- دماسنج 10 دقيقه در اين وضعيت باقي بماند و در طي اين مدت مرتب زير بغل را نگاه كنيد تا دماسنج در محل خود باشد و در طي اين مدت اصلاً دماسنج را از محل بيرون نياوريد .

 

11- بعد از اتمام زمان لازم دماسنج را از زير بغل برداريد و سپس ترشحات احتمالي روي آن را پاك كنيد . (با پنبه آغشته به الكل )

 

12- دماسنج را جلوي چشمانتان در مقابل نور قرار داده و عدد مورد نظري را كه خط جيوه اي نشان داده را بخوانيد.


 

 

 

 

 

 

1- دستهاي خود را بشوييد .

2- بيمار را در وضعيت نشسته يا دراز كشيده قرار دهيد .

3- ازاين كه بيمار از 20 الي 30دقيقه پيش مايعات سرد يا گرم نخورده وسيگار نكشيده است مطمئن شويد ( چون در ميزان واقعي درجه حرارت تاثير گذار است ) .

4- دستكش بپوشيد .

5- دماسنج را از ظرف مخصوصش خارج نموده از سالم بودن اطمينان حاصل كنيد .

6- دماسنج را زير آ‌ب سرد شسته و با پنبه خشك كنيد.

 

7- دماسنج را( از دورترين نقطه مخـزن جيوه يعني از انتهاي دماسنج كه فلز ندارد) بين دو انگشت شست و اشا ره گرفته و با حركت مچ دست دماسنج را تكان دهيد تا درجه به زير 5/35 برسد .

 

8- حباب جيوه اي قسمت فلزي دماسنج را در زيرزبان به طرف مركز زبان قراردهيد ( اين مكان به علت داشتن تماس باعروق سطحي دقت اندازه گيري دما رافراهم ميكند . )

 

9- دماسنج 5 دقيقه در اين وضعيت باقي بماند و در طي اين مدت اصلاً دماسنج را از محل بيرون نياوريد .

10- بندهاي 11،12،14،15، 16، 17، 18 ازمطلب اندازه گيري ازراه زيربغل را اجرا كنيد .

 

 

 

تهيه كننده :

خانم باقي پور . سوپروايزرآموزشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-پس دماسنج را با آب سرد شسته و خشك كنيد و درجاي مخصوصش قرار دهيد.

 

15-دستكش رادرآورده .

16- لباس بيمار را بپوشانيد.

17-‌دستهاي خود را بشونيد.

18- ميزان درجه حرارت بيمار رادريك برگ با ذكر زمان يادداشت كنيد.( به منظور اطلاع به پزشك وپيگيري تغييرات درجه حرارت درزمانهاي مختلف )

 

 

اندازه گيري درجه حرارت از راه دهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه اصلي

1397/10/15
Powered by DorsaPortal