بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۴۰۰ جمعه ۸ مرداد
br ENGLISH
آسفكسي

 آسفكسي در نوزادان

 

     آسفيكسي ناشي از حوادث قبل ، حين وبعداز زايمان مي باشد. كمبود اكسيژن پيشرونده باعث اختلال در خونرساني ناكافي بافتهاوارگانها مي باشد.

     شرايطي كه مستعدكننده آن ميباشد شامل : اكلامپسي مادرديابت مادر- اعتيادبه مواد مخدر-بيماريهاي قلبي عروقي مادر- جفت سرراهي -چندقلويي- زايمان طول كشيده و سخت نارسي نوزاد و عفونتها مي باشد .

علايم بيماري

معمولانوزاد با اپگارتولدپايين كه نيازمنداحيا مي باشد وگاها لوله گذاري تنفسي انجام مي گردد. بامعاينه عصبي مي توان شدت ان راتعيين نمود .

 

خفيف : در24ساعت اول : بيقراري ،  هوشياري بالا ، افزايش تون عضلاني ، لرزش ومردمك هاي گشاد دارد.

متوسط: نوزادبيحال ، شل ، اختلال در تغذيه و افزايش ترشحات دارد كه عمدتادرعرض يك هفته ازبين ميرود.

شديد: نوزادشل ، بي حال ، اخنلال تغذيه ، فاقد قدرت مكيدن ، غيرهوشيار، تشنجي و به حمايت تنفسي نيازمنداست.

 

 

تشخيص

·      به شناسايي عوامل خطر حاملگي- كيفيت زايمان وارزيابي عصبي مرتبط است.

·      عكس قفسه سينه  وسي تي اسكن وسونو گرافي مغز كمك كننده است .

كنترل بيماري در دوران بارداري شامل :

·      شناسايي حاملگي هاي پرخطر

·      مشاوره و ارجاع به متخصصين زنان و مامايي جهت مراقبت مناسبتر و تعيين زمان نوع ومحل زايمان

·      انتقال مادربه سطوح بالاتربراساس شدت پرخطربودن حاملگي براساس دستورالعمل سطح بندي

·       شناسايي جنينهاي درمعرض خطر

·      شمارش تعدادحركات جنين

·      انجام تست بدون استرس

·      ثبت ضربان قلب جنيني غير طبيعي

 

 

 

مراقبت عمومي

·        كنترل درجه حرارت نوزاد

·        دادن اكسيژن به صورت مكمل

·        كنترل علائم حياتي

·        كنترل مداوم فشار خون

·        كنترل قندخون

·        كنترل الكتروليتها

تغذيه نوزاد

·        ترجيحادر3روزاول باتوجه به آسيب احتمالي لوله گوارشي تغذيه باتاخير اغاز ميگردد.

·    در اسفيكسي نوع اول ودوم نوزاد به مدت24 ساعت ودر نوع سوم حداقل به مدت 3روز بايد ناشتا باشد

·        بايدشروع تغذيه توسط شيرمادر را تا بهبود وضعيت باليني و كنترل تشنج در نوزاد به تاخيرانداخته شود.

 

 

پيگيري

Ø     كليه نوزاداني كه دچار تشنج دوره نوزادي بوده ويا آسفيكسي شديدداشته اندبايدهنگام ترخيص برنامه مناسبي جهت پيگيري تكامل عصبي داشته باشند .

Ø     فوق تخصص اعصاب اطفال بايددركنترل تشنج و انجام نوارمغزي ، پيگيري ودرمان مشكلات عصبي شيرخواردچار اسفيكسي را ويزيت نمايد .

Ø     متخصص تكامل نيز مي تواند در پي ريزي ارزيابي ودرمانهاي دراز مدت كمك كننده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

نكات آموزشي به والدين

1.      طريقه مصرف داروي ضدتشنج به صورت خوراكي ( ترجيحا فنوباربيتال )

در نوزادان باتشنج پس از ترخيص

2.      انجام مشاوره فوق اعصاب خصوصادر آسفيكسي درجه سه

3.      انجام معاينه دوره اي عصبي نوزاد توسط پزشك اطفال

4.      تغذيه مناسب با شيرمادر

5.      انجام نوار مغزي در فرصت مناسب

 

 

 


 

 

1397/10/15
Powered by DorsaPortal