بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
br ENGLISH
آسپيراسيون مكونيوم

 

 


  

مكونيوم اولين مدفوع است كه از مايع آمينوتيك, موكوس,صفرا و سلول هاي ريخته شده از پوست  و  مجاري گوارشي تشكيل شده است .

·      معمولا به طور اوليه در نوزادان ترم و ديررس رخ    ميدهد .

·      نوزادان كه در طي جنيني تحت استرس قرار مي گيرند به واسطه ي شلي اسفنگتر مقعدي دچاردفع مدفوع    مي شوند .

·      به خاطر اينكه مدفوع به صورت يك سم عمل مي كند مي تواند به بلع توسط نوزاد باعث استفراغ و در ريه به صورت افزايش تعداد تنفس يا عفونت تنفسي شود .

*تظاهرات باليني در نوزاد   :

1)   در داخل رحم و به صورت شايعتري با اولين تنفس, مكونيوم غليظ و جهنده به داخل ريه آسپيره ميشود و سبب ديسترس تنفسي در عرض ساعات اوليه گشته كه همراه با تاكي پنه ( تنفس تندتند ) ، رتراكسيون       ( كشيدگي زير دنده اي ) ، ناله و در موارد بسيارشديد سيانوز ( كبود شدن رنگ پوست ) مي باشند.

2) تاكي پنه براي چندروز يا حتي چند هفته تداوم مييابد.

3)       اما گاهي آسپيراسيون مدفوع عوارض غير ريوي نيز   ميتواند بگذاردو مانند عوارض قلبي PPHN(فشارداخل ريوي پايدار) و آسفيكسي كه درمان خاص خود را دارد و يا عارضه جدي ريوي مثل پنوموتوراكس (نشت هوا).

4)        گاهي بلع مدفوع باعث عوارض گوارشي مثل استفراغ ميشود كه عملا پس از حمايت گوارشي اكثرا" برطرف مي شوند .

*تدابير درماني :

·       بلافاصله پس از تولد و خارج شدن سرنوزاد ساكشن   ( مكش) ترشحات دهان و بيني و حلق انجام ميگيرد .

·       درصورتي كه نوزاد بد حال و شل باشد ساكشن ترشحات  ناي انجام مي گيرد .

·     نوزادان با عارضه براساس نوع عارضه ، اقدام درماني انجام مي شود .

 


1397/10/13
Powered by DorsaPortal