بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
br ENGLISH
هتل آسيا

 

راهنماي استفاده كاركنان  محترم شاغل وبازنشسته از هتل آسيا مشهد مقدس

 

1)      همراه داشتن شناسنامه كارمند و كليه همراهان الزامي است

2)      ساعت ورود به هتل 14 و خروج ساعت 12 ظهر مي باشد

3)      خدمات هتل آسيا شامل:

1-3  اقامت

2-3 صبحانه، ناهار، شام بدون دريافت وجه اضافي (تعداد وعده هاي غذايي به تعداد شبهاي اقامت مي باشد)

3-3 آب معدني بزرگ براي هر ميهمان يك عدد اول هر دوره

4-3 سرو چاي به تعداد نفرات در هر دوره يكبار

5-3 ارائه سرويس رايگان جهت تشرف به حرم مطهر

6-3  ارائه خدمات رايگان پاركينگ خودرو به كليه ميهمانان

7-3   استفاده از مجموعه آبي (استخر، سونا و جكوزي) به ازاي هر نفر 80000 ريال در هر بار استفاده توسط هتل دريافت مي گردد.

4)      رعايت حجاب و موازين اسلامي در طول مدت اقامت، در هتل الزامي مي باشد. همكاران و ميهمانان محترم ايشان مساعدت لازم را در اين زمينه معمول خواهند فرمود.

 هزينه اقامت و نحوه پرداخت :

1-     هزينه اقامت براي كاركنان شاغل وبازنشسته  (همكار ـ همسر ـ فرزندان الزاماً مجرد ـ پدر و مادر همكار) هر نفر به ازاي هر شب اقامت مبلغ 350,000ريال (فول بورد) يعني همراه با صبحانه، ناهار و شام بدون دريافت وجه اضافي) مسئوليت معرفي افراد واجد شرايط بعهده رئيس واحد مي باشد .

تبصره : فرزندان كاركنانيكه در سال جاري ازدواج نموده اند فقط يكبار مي توانند از امكانات هتل مذكور فقط در سال جاري استفاده نمايند .   

1-1 هزينه اقامت براي افراد بين 2 تا 7سال 200,000 ريال .

2-1 هزينه اقامت براي افراد زير دوسال رايگان مي باشد.

2- ساير وابستگان همكاران در صورت همراهي آنان هر نفر به ازاي هر شب اقامت 700,000 ريال

1-2 هزينه اقامت براي افراد بين 2 تا 7 سال  ساير وابستگان  350,000 ريال

2-2 هزينه اقامت براي افراد زير دو سال رايگان مي باشد .

3- مدت اقامت براي همكاران محترم سه شب و چهار روز مي باشد

4- افراد جهت پرداخت هزينه اقامت نفرات بايد به شماره حساب 56256538/26 ويا به شماره كارت 6104337842402602 بانك ملت به نام خانم سيده سارا شوقي ابدي واريز نموده و اصل فيش واريزي به همراه معرفي نامه واحد به واحد امور رفاهي دانشگاه (خانم اكبردخت) تحويل نمايند.

1-4 معرفي نامه صادره از واحد شامل : نام نام خانوادگي ـ تاريخ دقيق تولد ـ شماره شناسنامه كدملي -نام پدر و نسبت با همكار و شماره موبايل همكار الزامي مي باشد.

 

آدرس و اطلاعات تماس هتل آسيا :

 


مشهد مقدس ـ خيابان پاسداران (جم سابق) هتل آسيا

تلفن :   32220071-051

 
 
 
1397/10/10
Powered by DorsaPortal