بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۴۰۰ جمعه ۸ مرداد
br ENGLISH
NICU
(مراقبت هاي ويژه نوزادان) NICU
بيمارستان امام علي (ع) به عنوان سانتر زنان و نوزادان درشهرستان امل و در منطقه غرب استان است , بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان در اين بيمارستان امكان سرويس دهي به كليه نوزادان متولد شده در اين مركز و همچنين نوزادان پذيرفته شده از ساير بيمارستان ها را دارا مي باشد كه از پزشكان مجرب، پرسنل دوره ديده، فضاي فيزيكي مناسب، تجهيزات كافي برخوردار بوده اين بخش داراي 12 تخت بستري نوزاد مي باشد كه داراي ضمائم مجهز به مانيتورينگ كامل قلبي- تنفسي كه فشار خون، درجه حرارت پوست و ريت قلب و تنفس را به طورمداوم كنترل و مجهز به دستگاه دراپرجهت تنظيم كننده قطرات سرم ودستگاه ساكشن واكسيژن مركزي مي باشد.
از جمله امكانات ويژه ديگر در اين قسمت ، وجود دستگاههاي ونتيلاسيون مكانيكي( جهت تهويه نوزاد) دستگاه Nasal CPAP، دستگاه بلندر( مخلوط كننده اكسيژن وهوا)، دستگاه احيا تيپيس ( دراحيا ء نوزاد )، اكسي سنج جهت اندازه گيري غلظت اكسيژن در حين اكسيژن تراپي جهت جلوگيري از خطرات ناشي ازاكسيژن به خصوص درنوزادان نارس، دستگاه فتوتراپي، دستگاه نبولايزر، ساكشن پرتابل، نگاتوسكوپ ودستگاه تصويربرداري، سونوگرافي وانكوباتو پرتابل ( جهت جابجايي نوزاد با حفظ درجه حرارت واكسيژن مورد نياز) مي باشد.
با توجه به حضورفوق تخصص قلب كودكان و فوق تخصص نوزادان دراين مركز، امكان انجام اكوكارديوگرافي نوزادان امكان پذيرمي باشد وهمچنين با حضورمتخصص چشم معاينه وبررسي چشم در نوزادان نارس را در بخش امكان پذير مي نمايد.
هدايت علمي اين بخش تحت نظارت مستقيم پزشك فوق تخصص نوزادان است. چند تن ازمتخصصين كودكان دوره ديده و داراي سالها تجربه كار NICU نيز به عنوان پزشك مقيم در تمام  ساعات شبانه روز هدايت بخش را به عهده دارند