بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
br ENGLISH
داخلي

 بخش داخلي

كه در آن بيماراني كه سنشان13 سال تمام شده، به بالا كه داراي  بيماريهاي تنفسي،گوارشي، هيپرتانسيون،ديابت، بيماريهاي كليوي و... هستندبخش داخلي در شمال غربي بيمارستان امام علي‌)ع )همجوار با بخش اطفال و روبروي بخش نوزادان قرار دارد  بستري ميشوند

مشخصات كلي بخش

بخش داخلي داراي8  اتاق ميباشد كه از اين  8  اتاق،2  اتاق2 تخته و 5 اتاق4 تخته ويك اتاق تك تخته جهت بيماران مسموميت ميباشد.

 2تا از اتاقهاي دو تخته جهت بيماران ايزوله و يا بدحال و يا بيمار اني كه از بخشICU پذيرش ميشوند استفاده ميشوند.

اتاقهاي دو تخته يك سرويس بهداشتي با حمام و يك پيش ورودي ايزوله دارند.

تجهيزات هر تخت موجود در بخش شامل كمد،لاكر و چهار پايه، نصب سرم ديواري، چهار كنسول ( تابلوي كوچك مشخصات بيمار،جاي ترمومتر، چراغ روشنايي  اكسيژن ،ساكشن ،پريز برق ... )و براي اتاق هاي دو تخته دو كنسول در نظر گرفته شده است.

هر اتاق بيمار مجهز به يك يخچال، يك ساعت ديواري، يك تلويزيون  و2 صندلي و 2 تخت تاشو جهت همراه بيمار  ميباشد .

 ريس بخش داخلي: خانم دكتر  فاطمه رجايي متخصص داخلي مي باشند.

پزشكان ديگري كه دراين بخش مارا ياري مي كنند: خانم دكتر فيروزه مددي ،خانم دكترزينب مرتضوي ، دكتر هاشم موسوي متخصصين داخلي وآقاي دكتر علي ملكي به عنوان متخصص عفوني.

 سرپرستار بخش داخلي:  آقاي جواد صادقي مي باشد.

 

پرسيجر تهاجمي بخش داخلي:  - LPاسپيراسيون مغز استخوان(BMA/BMB  )- اسپيراسيون مايع پلور – اسپيراسيون مايع آسيت كه با گرفتن رضايت نامه از بيمار وهمراهان و با توضيحات پزشك وپرستار انجام مي شود .

 

 

 
1397/10/04
Powered by DorsaPortal