بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
br ENGLISH
نكات بسيار مهم درخصوص سوختگي با مواد شيمايي (اسيد – قليا)

 .
  نكات بسيار مهم درخصوص سوختگي با مواد شيمايي (اسيد – قليا)

نكات بسيار مهم درخصوص سوختگي با مواد شيمايي (اسيد  قليا)

در صورت تماس با مواد شيميايي (اسيد و قليا)‌، در صورتي كه مواد شيميايي مذكور جامد (پودر) باشند، ابتدا بايد از سطح بدن پاك شوند و بعد از پاك كردن اقدام بعدي بايد صورت پذيرد.

در مورد مواد شيميايي مايع بايد عضو را لااقل به مدت يك ساعت با آب ساده و فراوان و سرد شستشو داد (آب شير)

اگر لباس مصدوم با مواد شيميايي آغشته شده باشد. قبل از شستشو با آب ساده از بدن بيمار خارج گردد.

درخصوص خارج كردن لباس بايد دقت شود. لباس آغشته به مواد با قسمت‌هاي سالم پوست تماس پيدا نكند.

نكته بسيارمهم: هرگز مواد شيميايي اسيدي را با مواد شيميايي قليايي و بالعكس نبايد خنثي نمود. زيرا واكنش گرمازا توليد كرده و آسيب را بدتر مي‌كند

اگر بعد از يك ساعت شستشو عضو آسيب ديده درد داشت. بيانگر ادامه آسيب بوده و بايستي شستشو ادامه يافته تا درد تسكين يابد.

بلافاصله بعد از تماس با مواد شيميايي و قبل از انتقال مصدوم به مركز درماني بدون اتلاف وقت با آب فراوان شستشو نماييد. زيرا در مراكز درماني هم اولين كار شستشو با آب است و وقت را براي رسانيدن بيمار به مركز درماني معطل ننمايد.

هنگام شستشو دقت كرده پساب ناشي از شستشو به قسمت‌هاي سالم پوست تماس پيدا نكند.

بعد شستشوي عضو، عضو صدمه ديده را به آرامي خشك نموده و با ملحفه تميز پوشانده و به مركز درماني منتقل نماييد.

در صدمه به چشمها نيز اولين كار همان شرايط صدمه به پوست مي‌باشد.

اگر در خيابان دچار مواجهه با مواد شيميايي شديد حتماً از مغازه‌ها كه داراي شيرآب هستند استفاده نماييد حتي مي‌توان از آب معدني سوپرماركت‌ها استفاده نمود.

يادآور مي‌گردد شستشوي بلافاصله با آب فراوان و استفاده به مدت حداقل يك ساعت در كاهش صدمه به عضو بسيار مؤثر است.

دكتر حميدرضا خصالي

كارشناس ارشد دفتر مديريت بيمارستاني

معاونت درمان وزارت بهداشت

1394/09/08
Powered by DorsaPortal