بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
br ENGLISH
اطلاع رسانی آزمون کارکنان

         علاوه برتاریخهای ذیل ، 30/11/91 آزمون دوره های امور عمومی در شبکه برگزار میشود .

رديف

محل آزمون

تاريخ آزمون

كارشناس آموزش و شماره تماس 

كارشناس ITو شماره تماس

ساعت آزمون

1

شبكه آمل

28/11/91

حميد رضا متكان 09111275473

محبوبه باقي پور 09113254915

خانم غلامي 09113255207

16-8

 

 

29/11/91

حميد رضا متكان

رقيه محمد تبار 09112200410

خانم غلامي

16-8

 

 

2/12/91

حميد رضا متكان

فهيمه سليماني 09111252140

خانم غلامي

16-8

 

 

8/12/91

حميد رضا متكان

خانم غلامي

10-8

 

 

 

10/12/91

حميد رضا متكان

محبوبه باقي پور

خانم غلامي

16-8

 

 

11/12/91

حميد رضا متكان

رقيه محمد تبار

خانم غلامي

16-8

 

 

12/12/91

حميد رضا متكان

فهيمه سليماني

خانم غلامي

16-8

 
 
1394/09/08
Powered by DorsaPortal