بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۴۰۰ جمعه ۸ مرداد
br ENGLISH
انسولين و نحوه تزريق آن

انسولين و نحوه تزريق آن

v بهترين محل نگهداري انسولين ، يخچال است البته بايد از يخ زدگي جلوگيري شود، بايد دور از نور نگهداري شود زيرا انسولين بي‌اثر مي‌شود.

v در دماي اتاق (كمتر از 27 درجه سانتي گراد) تا يك ماه قابل نگهداري است.

v قبل از استفاده از انسولين به تاريخ انقضاء آن توجه شود .

v در صورت وجود رسوب در ديواره داخلي ويال انسولين ، از آن استفاده نشود.

v تزريق انسولين را مي‌توان در چهار محل انجام داد:

1) قسمت بالاي دوطرف بازوها 2) درجلوي‌شكم ، دردوطرف خط وسط و زير ناف

3) درجلوي رانها 4) در بالاي باتكس ، دردو طرف خط وسط

v انسولين‌هايي كه به طور معمول استفاده مي‌شود دو نوع است:

v انسولين انساني (ان پي‌اچ) : شيري رنگ است و قبل از استفاده بايد به آرامي آن را تكان داد تا يكنواخت شود.

v انسولين انساني رگولار: شفاف و بيرنگ است .

v سرنگ انسولين موجود ، يكي ميلي ليتري است كه صد واحد انسولين را در خود جاي مي‌دهد.

v هرخط كوچك روي سرنگ ، گنجايش 2 واحد انسولين دارد

v براي تزريق انسولين :

1- دستهايمان را با آب صابون بشوئيد .

2- با پنبه الكل ناحيه درپوش لاستيكي ويال انسولين را تميز كنيد .

3- مقدار انسولين مورد نياز را وارد سرنگ كنيد حباب هوا را خارج كنيد تا مقدار صحيح انسولين در سرنگ كشيده شود.

4- با پنبه الكل محل تزريق را تميز كنيد و پوست ناحيه تزريق را با كشيدن پوست و يا جمع كردن قسمت بزرگي از محل تزريق ثابت نگهداريد و با زاويه 45 درجه ، سوزن را تا ته وارد پوست كرده و تزريق راانجام دهيد.

5- با پنبه الكل محل را كمي فشار دهيد.

v در افراديكه نسج زير جلد زيادي دارند ، سرنگي را مي‌توان با زاويه عمود وارد پوست كرد .

v نقاط تزريق درهرباربايد حداقل 5/1 سانتي متر با هم فاصله داشته باشد.

v در طي 3-2 هفته از يك محل تزريق فقط يك بار براي فروكردن سوزن انسولين استفاده كنيد.

v هر محل تزريق را علامتگذاري كنيد تا دوباره روي آن تزريق نشود.

v در صورتيكه بخواهيد دو نوع انسولين را با هم در يك سرنگ مخلوط كنيد ابتدا مقدار نياز انسولين رگولار را در سرنگ وارد كنيد و حباب هوا را خارج كنيد و بعد مقدار نيـاز ان پـي اچ را وارد سرنگ كنيد و تزريق را انجام دهيد.

1394/09/08
Powered by DorsaPortal