بيمارستان امام علي (ع) آمل
۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
br ENGLISH
هیسترکتومی


هیسترکتومی

هيستركتومي يعني

برداشتن رحم با عمل جراحي ، كه به دوروش ، شكمي یا واژينال انجام ميشود .در هيستركتومي كامل ، رحم وگردن رحم برداشته ميشود ودرهيستركتومي جزيي ، گردن رحم برداشته نمي شود وپس از آن بايد آزمايشات پاپ اسمير بصورت سالانه انجام شود.

v درچه بيماراني هيستركتومي انجام ميشود:

خونريزي ناشي از اختلال عملكردرحم

آندومتريوز

صدمات غيرقابل ترميم رحم

تومورهاي خوش خيم وبدخيم رحم

ضعف عضلات لگن وپرولاپس رحم

v شرايط وآمادگيهاي بيمار قبل از عمل جراحي :

بيمارقبل از ورود به بيمارستان جهــــت عمل جراحي ، با فعاليتهاي سنگين خودراخســـته نكند تا دوره نقاهت زودسپري شود.

توصيه ميشود قبل از انجام عمل جراحي ، اضافه وزن خودرا كم كنند.

به علت كاهش خطرعفونتهاي ريوي ، سيگاركشيدن را ترك كنند. سرفه ناشي از سيگار، زخم رادردناك ميكند وروي بخيه وكف لكن فشارواردكرده باعث بازشدن بخيه ها مي شود.

درصورت وجودبيماريهاي زمينه اي مثل ، آسم ، ديابت ، فشارخون بالا ، بيماريهاي قلبي ، تيروئيدي و پزشك خودرامطلع كنند .

v اقدامات ضروری قبل از عمل جراحی :

1) شيو موهاي زايد قسمت پايين شكم ومياندوراه وشستشوبا آب وصابون

2) تخليه مثانه با سوند ادراری ( قبل از شروع عمل جراحی )

3)شب قبل از عمل ،جهت تخلیه روده ها:

شام سبک مایعات ، داروهای مسهل تجویز شده ازطرف پزشک و تنقيه انجام شود .

4) به همراه داشتن آزمايشات خوني ، نوارقلب و عكس سينه هنـگام بستري جهـت عمل جراحي ضروري است .

5) امضا رضايت نامه جهت انجام عمل جراحي

v اقدامات ضروري بعداز عمل جراحي :

◄◄ روز بعداز عمل جراحي سوندادرار بيمار خارج ميشود .

◄◄ به بيماركمك ميشودتاراه برودكه به بازگشت حركات روده هاي وكاهش نفخ شكم كمك مي كند.

◄◄ رژيم مايعات شروع ميشود.

◄◄ انجام ورزش پــا ، حتي قبـل از راه افتـــادن وپوشاندن جورابهاي ضدآمبولي (ضدواريس ) به بهبود گردش خون كمك ميكند وازبروز ترومبــوآمبــولي جلوگيري ميكند.

مراقبت درمنزل بعداز عمل جراحي هيستركتومي:

v بيماران تاچندهفته بعداز عمل برداشتن رحم ، ممكنست حالت ضعف وخســــتگي داشته باشند كه اين حالات بتدريج برطرف ميشود.

v بعداز اين عمل جراحي ، بيماران قاعدگي نخواهند داشت اگرتخـــمدانها سالم سرجاي خود باشند علايم يائسگي دربيماربه وجودنمي آيـدولي درصورتيكه تخمـدانها برداشته شده اند ، بانظرپزشك ازدارو های هورموني استفاده ميشود.

v بيمار بايدهرچه زودتر فعاليتهاي روزمره خودرابتدريج از سربگيرد.

v به مدت طولاني روي صندلي ننشينندزيراخون درناحيه لگن تجمع ميكندوباعث لخته شدن ميشود.

v بجاي استحمام دروان از دوش استفاده شود.

v قبل از اجازه پزشك ، ازبلندكردن اجسام سنگين ، زورزدن ، مقاربت ورانندگي خودداري شود.

v ترشح چركي وبدبو ، خونريزي زياد ، افزايش درجه حرارت علايم عفونت هستندوبايد فورا به پزشك اطلاع داده شود.

v بررسي ناحيه جراحي به طورروزانه ضروري است وهرگونه علايم غيرطبيعي مثل ، تورم وقرمزي وترشح چركي درناحيه بخيه شده فورا به پزشك اطلاع داده شود.

v از غذاهاي نرم ومايعات بيشتراستفاده شود.باخوردن سبزيجات وميوه جات ازبروزيبوست جلوگيري شود.

v داروها را طبق نظرپزشك ، به موقع ومرتب استفاده كنند.

v روز هفتم بعدازعمل ، جهت كشيدن بخيه ها به پزشك معالج مراجه شود.

v حداقل دو ماه بعدازعمل جراحي ، ازتماس جنسي خودداري شود.

v حداقل شش ماه از زورزدن وبلندكردن اجسام سنگين خودداري شود.

v اگر عمل جراحي از راه واژينال بوده است ، يك هفته درلگن بتادينه روزي دوبار به مدت 10 دقيقه بنشينيد. ( لگن بتادينه : يك قسمت بتادين و چهار قسمت آب ولرم )

1394/09/08
Powered by DorsaPortal